Наталія ЧернишКнижки що вийшли у Кальварії
Соціологія. Курс лекцій
Соціологія. Курс лекцій

Фото © В.Григораш

Наталія Черниш — один з перших в Україні докторів соціологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Сфера її наукових інтересів — історія соціології, етносоціологія, соціологія молоді. Десять років працювала керівником лабораторії конкретно-соціологічних досліджень ЛНУ, добре знає роботу соціолога-практика. У 1989 і 1990 роках перебувала на стажуванні в Канаді (соціологічний факультет університету Альберти, м.Едмонтон).
У 1993 р. була запрошена на стажування та науково-дослідну роботу до США (Мічиганський університет, м.Ен-Арбор). У 1996 р. здобула одну з найпрестижніших наукових відзнак — стипендію сенатора Фулбрайта і перебувала на викладацькій роботі в університеті Канзасу (м.Лоренс, США). Продовжувала викладання в цьому університеті у 1998 та 2000 роках. У 2002 р. здобула грант благочинної фундації імені І.Коляски і працювала над цим виданням посібника в Канадському інституті українських студій (м.Едмонтон, Канада). Має великий досвід викладацької роботи із застосуванням новітніх методик проведення навчальних занять включно з інтерактивними методами. Професор Н.Черниш — автор багатьох наукових праць (у тому й книги «Суспільна свідомість молоді»), розділів колективних монографій та підручників з соціології, упорядник виданої Канадським інститутом українських студій книжки «Національна самосвідомість студентської молоді». Має спільні публікації з американськими і канадськими вченими, автор низки статей у наукових виданнях України, Польщі, Чехії, Канади, США. Член-засновник Львівської філософської спілки «Cogito», Інституту філософії, логіки і соціології, Українського фонду «Громадська думка» (м.Львів).


Науковий ступінь:
* кандидат філософських наук (Львівський державний університет, 1976 р.);
* доктор соціологічних наук (Харківський державний університет, 1991 р.).

Вчене звання:
* доцент (1980 р., Львівський державний університет);
* професор(2001 р., Львівський національний університет)

Займані посади:
* завідувач кафедри історії та теорії соціології історичного факультету
Львівського національного університету ім.І.Франка(лютий 2002 – по даний час);
* професор кафедри етнології історичного факультету Львівського
національного університету ім.І.Франка (вересень 1995 – лютий 2002 р.);
* професор кафедри теорії та історії культури ЛНУ (липень 1994 - вересень 1995 р.);
* доцент кафедри теорії та історії культури ЛНУ (лютий 1990 - липень 1994 р.);
* старший науковий співробітник ЛНУ (лютий 1988 – лютий 1990 р.);
* завідувач соціологічної лабораторії ЛНУ(березень 1978 - лютий 1988 р.);
* доцент кафедри філософії ЛНУ(грудень 1977 - лютий 1988 р.);
асистент кафедри філософії ЛНУ (жовтень 1976 - грудень 1977 р.);
* аспірант кафедри філософії ЛНУ (вересень 1973 - вересень 1976 р.);
* асистент кафедри філософії Львівського політехнічного інституту (серпень 1971 – вересень 1973 р.);
* студентка історичного факультету ЛНУ (серпень1966 – червень 1971 р.).


Принципові публікації:

Черниш Н. Моніторинг якості навчального процесу як одна з умов ефективності університетського менеджменту // Управління університетом: Проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали міжнародного семінару 23-24 листопада 2001 р., м.Львів. – Дрогобич: Коло, 2002. – С.152-167.

Черниш Н. Трансформація післяуніверситетської освіти очима аспірантів // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні: Матеріали семінару у Львівському національному університеті ім.І.Франка 27-29 квітня 2001 р. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2001. – С.25-31.

Черниш Н.Й., Давимука С.А., Колодій А.Ф., Кужелюк Ю.А., Подгорнов В.М. Львівщина на порозі ХХІ століття: Соціальний портрет. - Львів: Вид-во Ін-ту регіональних досліджень НАН України, 2001. - 352 с.

Chernysh N. A Brief History of Russian, Soviet, and Post-Soviet Sociology. - University of Kansas Press: Lawrence, 1999. - 42 pp.

Черниш Н.Й., Давимука С.А., Колодій А.Ф., Кужелюк Ю.А., Подгорнов В.М. Львівщина-98: Соціальний портрет в загальноукраїнському контексті. - Львів: Вид-во Вид-во Ін-ту регіональних досліджень НАН України, 1999. - 348 с.

Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій / Друге вид. - Львів: Вид-во Львівської Богословської Академії, 1998. - 362 с.

Черниш Н.Й. Чи можливе громадянське суспільство в Україні? // Українські варіанти. - 1998. - № 1. - С.12-21.

Черниш Н. Політичні трансформації в Україні у 90-х роках // Польща - Німеччина - Україна в Європі. – Жешув: Вид-во Вищої педагогічної школи, 1998. - С.45-58 (польською мовою).

Черниш Н., Колодій А. та ін. Вибори - 98 (партії й електорат у передвиборчий період) - Львів, 1998. - 141 с.

Черниш Н.Й. Регіоналізм в сучасній Україні: нові тенденції та явища // Ставропігіон. Політологічний центр “Генеза”. Щорічник. - Львів,1997. - С. 141 - 144.

Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. У 6 част. – Львів: Кальварія, 1996. - 409 с.

Черниш Н., Піча В., Ручка О. Соціологія в Україні: умови і перспективи досліджень // Генеза-експерт. - 1996. - № 1. - С.56 - 62.

Черниш Н.Й. Проблема нації в українській соціологічній думці 20-30-х рр. ХХ ст. // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Матеріали перших міжнародних філософсько-культурологічних читань. Т.1. – Львів: Каменяр, 1996. - С.66 - 82.

Черниш Н.Й. Україна, Схід і Захід: регіональні особливості в оцінці політичних процесів // Політологія, етнологія, соціологія. ІІІ Міжнародний конгрес україністів. 26 - 29 серпня 1996 р. Доповіді і повідомлення. – Харків: НАН України, 1996. - С.301 - 305.

Черниш Н., Кондратик Л., Піча В. З історії української соціологічної думки. – Львів: Вид-во Української Академії друкарства, 1995. - 64с.

Черниш Н.Й. Проблема нації в працях українських соціологів на еміграції і сучасність // Харьковские социологические чтения-95: Доклады и сообщения участников. – Харьков: Изд-во ХГУ, 1995. - С.50-54.

Черниш Н.Й., Піча В.М., Семашко О.М. та ін. Соціологія: Матеріали до лекційного курсу. - К.: Заповыт, 1995. - С.62-86; 138-154; 214- 232.

Черниш Н.Й. Проблема нації у працях українських соціологів на еміграції (20-30-ті роки ХХ ст.) // Державність. - 1995. - № 1 (14). - С.42 - 45.

Черниш Н., Романюк А. Львів - Донецьк: Регіональні відмінності в оцінці політичних процесів // Студії політологічного центру “Генеза”. - 1995. - № 1. - С.26 - 34.

Черниш Н., Романюк А. Схід і Захід: Компроміс чи конфронтація? // Філософська і соціологічна думка. - 1995. - № 3-4. - С.104 - 117.

Черниш Н.Й. Історико-соціологічний метод М.Грушевського і сучасність // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді й повідомлення наукової конференції, м.Львів, 26 - 28 жовтня 1994 р. – Львів: Світ, 1995. - С.324 - 327.

Черниш Н., Грицак Я., Маланчук О. (США). Схід і Захід України: Інтеграція чи дезінтеграція? // УНІАН-Політика. - № 36 (67). - 6-12 вересня 1994 р. - С.7-9.

Черниш Н., Грицак Я., Маланчук О. (США). Україна: Схід і Захід \ Проблема регіоналізму в сучасних умовах // Современное общество. - 1994. - № 3. - С.70 - 75.

Черниш Н.Й. Соціологія молоді та основи державної молодіжної політики в Україні. Лекція. - К.: Вид-во Інституту державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. - 39 с.

Черниш Н.Й. Соціологічні дослідження українських учених на еміграції // Современное общество. - 1994. - № 1. - С.122 - 130.

Chernysh N. Public opinion. Sociology // Encyclopedia of Ukraine. - Toronto-Buffalo-London, 1993. V. 4. - 274-275, 301-304 pp.

Черниш Н.Й., Голяка О. та ін. Національна самосвідомість студентської молоді: Соціологічний аналіз (Під заг.ред. Н.Черниш). - Торонто-Едмонтон-Львів: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1993. - С.3-57, 98-158.

Черниш Н.Й. З історії розвитку соціології в Україні // Современное общество. - 1993. - № 1. - С.170 - 178.

Черниш Н. Ставлення українських студентів до церкви і релігії // Релігії і церкви в посткомуністичних суспільствах. Зб.статей. - Краків: Номос, 1993. - С.127-131 (польською мовою).

Черниш Н.Й. Державотворчі процеси в Україні та соціологія нації // Проблеми державності та національно-культурного відродження України. Вісник ЛДУ. Серія суспільних наук. Вип.31. – Львів: Світ,1993. - С.98-105.

Черниш Н., Лібер Дж. (США). Соціально-політичні та національні процеси в Україні в 1920-30-ті роки // Політологічні читання. - 1992. - № 2. - С.206-215.

Черниш Н., Кран Х., Лоу А. (Канада). Як живеш, студенте? Деякі результати порівняльного соціологічного дослідження проблем вищої освіти в Україні та Канаді // Філософська і соціологічна думка. - 1992. - № 1. - С.80-84.

Черниш Н.Й. Суспільна свідомість молоді. – Львів: Світ, 1990. - 368 с.

Черниш Н. Й. Соціологія молоді. Конспект лекції. - К.:Вид-во НМК Вищої освіти Мінвузу України, 1990. - 26 с.

Черниш Н.Й. Шляхи досягнення соціальної зрілості студентів // Молодь: віхи соціальної зрілості. Філософсько-соціологічний аналіз. – Львів: Вища школа,1988. - С.133 - 263.

Черниш Н. Трудове виховання студентської молоді // Виховання молоді у праці. – Львів: Вища школа, 1985. - С.178 - 213.

(Повний список публікацій знаходиться у автора і може бути викликаний додатково).


Праця за кордонами України:

1989 (січень - липень): Канадський інститут українських студій та соціологічний факультет університету Альберти, м.Едмонтон, Канада - наукове стажування.

1990 (червень - серпень): Канадський інститут українських студій та соціологічний факультет університет Альберти, м.Едмонтон, Канада - наукове стажування та конкретно-соціологічні дослідження.

1993 (вересень - грудень): університет Мічігану, Центр російських та східно-європейських студій, соціологічний факультет, м.Ен-Арбор, США - викладання і науково-дослідна робота в якості запрошеного професора.

1997 (січень - серпень): університет Канзасу, Центр російських і східно-європейських студій та соціологічний факультет, м.Лоренс, США - викладання і науково-дослідна робота в якості запрошеного професора-стипендіата Фонду Фулбрайта.

1999 (серпень-грудень): університет Канзасу, Центр російських і східноєвропейських студій та соціологічний факультет, м.Лоренс, США - викладання і науково-дослідна робота в якості запрошеного професора у рамках наукового обміну між університетами Львова і Канзасу.

2000 (серпень-грудень): університет Канзасу, Центр російських і східноєвропейських студій та соціологічний факультет, м.Лоренс, США – дослідницька праця в ділянці теоретичної та емпіричної соціології; запрошений професор.

2002 (червень-серпень): Канадський інститут українських студій університету Альберти, м.Едмонтон, Канада – підготовка до друку третього видання авторського підручника “Соціологія: Курс лекцій” за сприянням Благодійного Фонду ім.І.Коляски.

Громадська діяльність:
* член Вченої ради історичного факультету ЛНУ;
* член спеціалізованої Вченої ради з філософії та політичних наук у ЛНУ;
* член редколегії часописів: “Современное общество” (Харків), “Студії політологічного центру “Генеза”” (Львів), “Українські варіанти” (Львів), “Філософські пошуки” (Львів), “Номос” (Краків, Польща)
* член-засновник Українського фонду “Громадська думка”.

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031231 авторів
352 видань
86 текстів
2193 статей
66 ліцензій